Share
 

Autolog Cell Suspension vitiligo

En skäregg genombrott för behandling av vitiligo publicerades i Journal Watch Dermatology den 27 oktober 2004. Denna behandling erbjudas ett nytt strimma av hopp till folket lider av vitiligo. Det är ett känt faktum att gemensamma åtgärder för behandling av vitiligo patienter är begränsade till att eliminera eller dölja de vita fläckar som visas som en följd av denna sjukdom. Det tar också lång tid för behandling ska fungera fullt ut. Men erbjuder denna nya behandling en mer effektiv lösning. En studie genomfördes i Indien med inriktning på behandling av segmenterade vitiligo och fokal vitiligo med cellsuspensionen med melanocyter och Keratenocytes celltransplantation. Autologa melanocyter och keratinocyter transplanterades in i skador orsakade av segmentell vitiligo och fokal vitiligo med en mer än femtio procent framgång. Fyrtio nio av dessa försökspersoner som består av segmentella vitiligo och 25 fall fokal vitiligo. Efter transplantationen försökspersonerna sedan observerades under en period av fem år och i mer än 50 procent förlusten av pigmentering inte är förekommer i de behandlade lesionerna.Den publiceras som 84 procent av segmentell vitiligo och 73 procent av fokal vitiligo behandlingen var framgångsrik. Denna behandling fick bifall från det medicinska samfundet eftersom dess framgång är mycket mer högre än den normala erbjuds vitiligo behandlingar. UV foto behandling inte är mycket framgångsrik med patienter som lider av segmentell och fokal vitiligo. Transplantation av odlade melanocyter är en annan typ av behandling som erbjuds av dessa patienter, men till skillnad från autologt cellsuspension, är denna metod mycket komplicerat. Denna forskning är relativt ny och succé är hög, men det krävs att denna behandling shold utföras i en sofistikerad lab. Ett sjukhus med en sådan labbet kommer vara perfekt för en sådan behandling. En bra lab inlärning skall fungera eftersom processen för isolering av cellsuspensionen är mycket komplex och om det inte görs på rätt sätt då risken för denna behandling arbetar är bredvid noll. Så fas som spjutspetsforskning handlar denna studie från Indien anses top notch. Det är nytt och ger en mer konkret lösning för behandling av segmentell och fokal vitilgo jämfört med andra méthodes.

order

 

 

 

Buy Cure Vitiligo Oil
Live Help
Guranteed Vitiligo Treatment
Success Stories

Before using your Cure Vitiligo Oil, I was convinced that there is nothing that can cure my daughters chronic skin disorder (Vitiligo). When I heard about your herbal oil, I didnt believe it at first. But then a very close friend of mine, who had used your Cure Vitiligo Oil herself, insisted that it really works Ben , Pittsburgh read more

Global Shipping Through DHL And FedEx
Ingredients OF Cure Vitiligo Oil
Find CureVitiligoOil on FacebookFollow CureVitiligoOil on Twitter