Share
 

takrolimus

Vitiligo är en av de vanligaste störningarna Pigment Cell, som finns i 1-2% av världens befolkning. Det kan särskiljas genom depigmented fläckar på huden på en persons kropp. . Vem som helst, trots deras kön, ålder eller etnisk tillhörighet, kan ha vitiligo. Denna kroniska hudproblem i allmänhet anses vara en autoimmun tillstånd där melanocyter, de pigmentceller i huden, är attackeras av kroppens egna immunceller och sluta producera pigment. Olika behandlingar för vitiligo finns idag, inklusive de aktuella medicinska behandlingar såsom takrolimus salva.

Enligt resultaten från en randomiserad, dubbelblind studie publiceras i majnumret av Archives of Dermatology, var takrolimus ungefär lika effektiva vid behandling av vitiligo som klobetasol och kan vara att föredra första linjens behandling av känsliga hudområden. Med tanke på dess immunmodulerande egenskaper och säkrare profil än kortikosteroider, bär takrolimus salva en förbättrad nytta toxisk effekt förhållande och ger en ny terapeutisk alternativ till topikala kortikosteroider hos barn med vitiligo.

Immunomodulatorer, såsom takrolimus salva 0,1% och 0,03%, och pimekrolimus kräm 1% är godkända för behandling av atopisk dermatit hos vuxna patienter och pediatriska patienter över 2 års ålder. Takrolimus kan användas som ett alternativ till steroider i många andra former av dermatit, såsom vitiligo. Denna salva orsakar inte atrofi, telangiektasi eller negativa effekter okulära av topikala kortikosteroider, som har begränsad tillämpning i ansiktet och i hudveck.

Takrolimus verkar på T-celler och mastceller, inhibera T-cells-aktivering och produktionen av proinflammatoriska cytokiner, såsom tumörnekrosfaktor (TNF), vars nivåer är högre i vitiligo lesionell hud. Dessutom förhindrar det frisättningen av proinflammatoriska mediatorer i mastceller genom degranulering, och många framgångsrik behandling av vitiligo med takrolimus har rapporterats nyligen.

order

 

 

 

Buy Cure Vitiligo Oil
Live Help
Guranteed Vitiligo Treatment
Success Stories

Before using your Cure Vitiligo Oil, I was convinced that there is nothing that can cure my daughters chronic skin disorder (Vitiligo). When I heard about your herbal oil, I didnt believe it at first. But then a very close friend of mine, who had used your Cure Vitiligo Oil herself, insisted that it really works Ben , Pittsburgh read more

Global Shipping Through DHL And FedEx
Ingredients OF Cure Vitiligo Oil
Find CureVitiligoOil on FacebookFollow CureVitiligoOil on Twitter